ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH
Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΥΚΛΑ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Γενικοί Όροι Μίσθωσης

1. ΗΛΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ: Το ελάχιστο όριο ηλικίας είναι 21 έτη.

2. ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ: Ο οδηγός πρέπει να έχει άδεια που να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν.

3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ: Περιλαμβάνονται οι εξής ασφαλιστικές καλύψεις:

     α) Θάνατος και σωματικές βλάβες προσώπων που δεν επιβαίνουν στο αυτοκίνητο της Auto Market έως το ποσό των 500.000€.
     β) Υλικές ζημιές σε πράγματα που δε μεταφέρονται με το αυτοκίνητο της Auto Market έως 100.000€.
     γ) Θάνατος, μερική ή ολική ανικανότητα για τον οδηγό του αυτοκινήτου της Auto Market έως 8.800€, και τους επιβαίνοντες έως 500.000€.
     δ) Υλικές ζημιές του αυτοκινήτου της Auto Market από σύγκρουση ή πυρκαϊά εκτός από τα πρώτα 8.000€ για τις κατηγορίες A, B, C, F και 13.000€ για τις κατηγορίες D και G.

4. ΚΑΛΥΨΗ ΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ: Με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παραβιάσει τον Κ.Ο.Κ., ο ενοικιαστής απαλλάσσεται από την πληρωμή των μη ασφαλισμένων ποσών, εκτός από τα πρώτα 200€ για τις κατηγορίες A, B, C, F και 300€ για τις κατηγορίες D και G, εάν δεχθεί να καταβάλλει επιπλέον για κάθε ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες A, B, C, F 12€ και για τις κατηγορίες D και G 15€.

5. ΚΛΟΠΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ Auto Market: Καλύπτεται έναντι πρόσθετης καταβολής για τις κατηγορίες A, B, C, F 3€ και για τις κατηγορίες D και G 5€ ημερησίως.

6. ΒΕΝΖΙΝΗ: Πληρώνεται από τον ενοικιαστή.

7. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΛΟΙΑ: Επιτρέπεται μόνο με γραπτή έγκριση της εταιρείας.

8. ΤΡΟΧΑΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ: Όλα τα πρόστιμα και οι συνέπειες από τροχαίες παραβάσεις βαρύνουν τον ενοικιαστή.

ΚΑΜΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ:

     α) Για οτιδήποτε συμβεί αν διαπιστωθεί ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή ναρκωτικών ουσιών.
     β) Για ζημιές που έχουν προκληθεί από οδήγηση σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους.
     γ) Για κλοπή ή ζημιά προσωπικών σας αντικειμένων που βρίσκονται μέσα στο αυτοκίνητο της Auto Market.
Copyright © 2009 Καρδούλιας Ν. Νομικός. All Rights Reserved.
Σχεδιασμός από Software Solutions